Kurs i Samspillsentreprise

Hva er en samspillskontrakt? Hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva skal til for å lykkes?

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Samspill er fortsatt en relativt ny entreprise-/samarbeidsform. Det finnes ingen Norsk Standard som regulerer samspill, så NS 8407 brukes ofte som et utgangspunkt. Partene må imidlertid i stor grad selv utarbeide bestemmelsene som skal regulere hvordan samspillet skal utøves, og hvordan rettigheter, plikter, vederlag og ansvar skal fordeles. Uklare kontrakter skaper ofte uenighet.

En del samspillprosjekter preges også av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles. I foredraget gjennomgås noen typiske grunnlag for utfordrende og vellykkede samspillprosjekter, med særlig fokus på regulering av vederlag og incentiver. Kurset er en kombinasjon av forelesning og relevante oppgaver og eksempler.

Kurset tar for seg følgende temaer:

Del 1 Overordnet om samspill

  • Det juridiske landskapet
  • Konseptet
  • Faser og økonomi
  • Justeringsmekanismer for målpris
  • Forholdet til tradisjonelle entreprisemodeller

Del 2 Gjennomgang av eksempler på samspillavtaler

  • EBAs veileder og kontrakt om samspill
  • Eksempel fra en annen samspillkontrakt
  • Eksempel fra en tredje samspillkontrakt

Del 3 Oppgaver

 

Mål for kurset

Kurset har som mål å gi deltakerne en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes.

Målgruppe

Kurset passer for prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer.

Forelesere

Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Alf Johan Knag

Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg). Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Alf Johan er spesialist i kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Alf Johan gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Alf Johan har også erfaring med eiendomsutvikling, kjøp/salg, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, myndighetskontakt og politiske beslutningsprosesser. Han har lang og omfattende praksis som prosedyreadvokat innen sine spesialområder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i Samspillsentreprise?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs