Oversikt over bruksområder og roller

Se oversikter nedenfor over bruksområder for standardkontrakter og forbrukerblanketter, og hvilke kontrakter som gjelder for hvilke roller i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Når skal de ulike kontraktsstandardene brukes?

Få oversikt over hvilke kontrakter som gjelder for rådgivningstjenester, utførelsesentreprise, totalentreprise og ved overtakelse.

Last ned: Oversikt over når de ulike kontraktstandardene skal brukes

Når skal de ulike forbrukerblankettene brukes?

Få oversikt over når de ulike forbrukerblankettene skal brukes, basert på om det er ny bolig, eksisterende bolig, om forbruker har tomt eller ikke, med mer.

Last ned: Oversikt over når de ulike forbrukerblankettene skal brukes

Oversikt over kontraktstandarder for ulike roller innenfor BAE

Få oversikt over hvilke kontrakter som gjelder for arkitekter, byggledere, byggherrer, drift, med mer.

Last ned: Oversikt over kontraktsstandarder for ulike roller innenfor BAE

Mer informasjon om de forskjellige standardene

For mer informasjon om de forskjellige juridiske standardene for bygg og anlegg mellom profesjonelle parter gå til vår oversiktsside over de juridiske kontraktsstandardene.

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud