Faglig oppdatering av helsefagarbeidere – NS 6511

NS 6511 er en kompetansestandard for helsefagarbeidere som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

En person får hjelp til å komme seg opp i rullestol
Foto: iStock

NS 6511 definerer generelle kompetanseområder og setter forventninger til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innen disse områdene. NS 6511 etablerer også krav til metoder for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere. Videre fremhever standarden en ansvarfordeling mellom helsefagarbeideren, arbeidsgiveren og den nærmeste lederen.

Bruk av NS 6511

NS 6511 er utformet for bruk av både individuelle helsefagarbeidere, ansvarlige ledere og arbeidsgivere. Helsefagarbeidere, som definert i denne standarden, inkluderer også personer med tidligere utdanninger som hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Standarden sikter på å fremme

 • faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleiep
 • pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • en bærekraftig helsetjeneste
 • digital kompetanse og dømmekraft
 • innovasjon og tjenesteutvikling

Videre bidrar NS 6511 til at helsefagarbeidere 

 • får økt bevissthet om krav til faglighet
 • har avklarte roller og ansvarsområder
 • opplever økt mestringsfølelse og faglig trygghet

Standarden er rettet mot helsefagarbeidere både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

En del av en serie i tre deler

NS 6511 er en del av en serie med kompetansestandarder for ulike typer autorisert helsepersonell. Serien startet med publiseringen av NS 6510:2021, som fokuserer på systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

For begge standardene gjelder følgende:

 • Kompetanseområder som skal vedlikeholdes og oppdateres, er klart definert.
 • Metoder for å drive kompetansesikring er angitt.
 • Ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte arbeidstaker er avklart.

Standardene tilbyr et rammeverk for systematisk og kunnskapsbasert arbeid med kompetansesikring. Det er opp til den enkelte virksomhet å etablere egne rutiner for å sikre faglig oppdatering i henhold til de definerte kompetanseområdene, enten selvstendig eller i samarbeid med andre.

Les mer om NS 6510

Del tre av standardserien, NS 6512, er under utarbeidelse og vil omhandle systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av vernepleiere.

 

Kontaktpersoner

 • Marit Kveien Nygren

  Marit Kveine Nygren

  Fag- og personalleder, Team bærekraft og helse 907 70 628
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter