Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere – NS 6510

NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Selv om standarden primært er rettet mot sykepleie utført i primærhelsetjenesten, kan den også benyttes i spesialisthelsetjenesten.

Sykepleier snakker til andre sykepleiere som sitter rundt et bord
Foto: Istock

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

NS 6510 spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I standarden beskrives i alt 14 kompetanseområder. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne. Dette inkluderer både teoretisk og praktisk opplæring. Standarden angir også hvordan ansvar fordeles mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte sykepleier.

Målet med standarden

Målet med NS 6510 er å bidra til:

 • økt pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
 • mer omsorgsfull hjelp
 • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
 • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
 • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

NS 6510 kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere

Komiteen

Standarden ble utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 580, ledet av Siren Eriksen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse/Lovisenberg diakonale høgskole. Komiteen besto i tillegg av representanter fra Norsk sykepleierforbund, norske kommuner (Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker), Fagforbundet, Universitetet i Sørøst Norge, Lovisenberg diakonale høgskole og Høgskolen i Østfold.

Kontaktpersoner

 • Marit Kveien Nygren

  Marit Kveine Nygren

  Fag- og personalleder, Team bærekraft og helse 907 70 628
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter