Elektroinstallatørens nødvendige verktøy

Elektroinstallatøren arbeider med installasjoner og utstyr som kan medføre fare for egne medarbeidere og for kunder om ikke arbeidet holder en god faglig standard. Det er årsaken til at sektoren har et strengt regelverk å forholde seg til.

Regelverket støtter seg videre i stor grad på anerkjente normer, noe som gjør disse til viktige verktøy for installatøren. Helse, miljø og sikkerhet forventes å være kjerneverdier i enhver virksomhet i bransjen. Disse verdiene er så naturlig og påkrevd at myndighetene stiller dette som forutsetning.

Forskrifter, guider, normer og normsamlinger danner naturlige rammer for hele virksomheten. Alle som utøver en eller annen funksjon i yrket må til enhver tid være oppdatert på hvilke spilleregler som gjelder. For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter. Om du arbeider innenfor spesialområder, som for eksempel skip, offshore og EX – så kan også andre samlinger være aktuelle for deg. Vi har delt forslagene inn i «må ha», «bør ha» og «nyttig å ha».

Må ha

Vi starter med forskrifter, normsamlinger og normer vi mener installatørene og deres medarbeidere må ha for å drive en forsvarlig virksomhet. I denne gruppen finner du forskrifter og normer eller normsamlinger forskriftene støtter seg på.

Gå til oversikt over produkter

Bør ha

I denne gruppen finner du publikasjoner som installatøren bør vurdere å anskaffe. Beslutningen avhenger av hvor omfattende virksomhet man driver og hvor kompliserte anlegg man jobber med.

Gå til oversikt over produkter

Nyttig å ha

Disse produktene tror vi du vil ha nytte av i det daglige arbeidet. I oversikten finnes guider, håndbøker og liknende.

Gå til oversikt over produkter