Installatørpakken – bør ha

For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter.

I denne gruppen finner du publikasjoner som installatøren bør vurdere å anskaffe. Beslutningen avhenger av hvor omfattende virksomhet man driver og hvor kompliserte anlegg man er borti.

Relevante standarder og produkter

NEK 144: Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

NEK 405: Elkontroll, eltakst og elektrotermografering

NEK 439-A: Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

NEK 439-B: Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

NEK 420A: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

NEK 420B: Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

NEK TS 420C: Eksplosive stoff og varer - Områdeklassifisering og elektriske installasjoner

NEK 420D: Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 900: Elektriske jernbaneinstallasjoner

NEK EN 60728-1: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1: System performance of forward paths