Installatørpakken – må ha

For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter.

Vi starter med forskrifter, normsamlinger og normer vi mener installatørene og deres medarbeidere må ha for å drive en forsvarlig virksomhet. I denne gruppen finner du forskrifter og normer eller normsamlinger forskriftene støtter seg på.

Relevante standarder og produkter

NEK FEL: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning

NEK FSE: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

NEK 399: Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 400: Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK FEK: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

NEK EN 50110-1: Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

NEK 439-C: Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C