Installatørpakken – nyttig å ha

For å hjelpe installatøren til å velge og prioritere blant de mange publikasjonene som er tilgjengelig, har vi utarbeidet et forslag til en «installatørpakke» som passer de fleste virksomheter.

I listen under finner du produkter som vi tror du kan ha nytte av i det daglige arbeidet. Til denne gruppen finner man guider, håndbøker og liknende.

Relevante standarder og produkter

NEK FSE Guide Lav Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1 - Lavspenning

Montørhåndboka – NEK 400

NEK EN 60204-1: Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner -- Del 1: Generelle krav