Areal- og volumberegninger av bygg – NS 3940

Standarden NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende.

En som ser på plantegninger
Foto: iStock

NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger. Takstnæringens retningslinjer er innarbeidet i standarden slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Bruksområder

Areal- og volumbegrepene som er definert i NS 3940 er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter.

NS 3940 er til bruk for hele bygg, anlegg og eiendomsnæringen og brukere av bygninger, blant annet takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.

Komiteen

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Bergen kommune
 • Boligprodusentenes Forening
 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
 • Eiendom Norge
 • Entreprenørforeningen – Bygg -og anlegg (EBA)
 • Forbrukertilsynet
 • Huseiernes Landsforbund
 • Kartverket
 • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)
 • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
 • Norsk Takst
 • OPAK A/S
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 • Statsbygg

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Anders Hella Bjerke

  Anders Hella Bjerke

  Prosjektleder 902 84 184
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Frokostmøte om NS 3940

6. desember inviterer vi til Standard Morgen om den nye utgaven av Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger.

Les mer og meld deg på

15 % rabatt på kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Bli tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og lær hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post. Meld deg på i desember og få 15 % rabatt med kampanjekoden Jul23

Les mer og meld deg på