Nye prosjekter, standarder og høringsforslag

Her kan du finne lenker til informasjon om forslag til nye standardiseringsprosjekter, nye standarder, standarder på høring og tilbaketrukne standarder. Dette omfatter både nasjonalt, europeisk (CEN) og internasjonalt (ISO) standardiseringsarbeid.

Forstørrelsesglass holdes over et tastatur
Foto: Unsplash

Nye standardiseringsprosjekter

Når det er forslag om å starte opp et nytt prosjekt vil vi alltid gå ut til vårt nettverk og undersøke om dette er av interesse. På områder hvor vi tror det kan være norsk interesse vil vi publisere nyhetsartikler og eventuelt også arrangere et frokostmøte «Standard Morgen». På noen områder kan vi ha begrenset nettverk og/eller det kan være litt mer vanskelig å finne fram til aktuelle interessenter. Vi publiserer derfor med jevne mellomrom en oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Se oversikten over nye standarder på nye områder

Standarder på høring

Standarder legges ut fortløpende på høring. Du kan alltid se hva som finnes på høring under vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du abonnere på områder og få varsling når er nytt høringsforslag er klart, eller du kan søke på områder av interesse. Alle nasjonale standarder på høring legger vi også ut i en egen tabell. For å få tilgang til et konkret høringsforslag kreves det at du er registrert bruker, men det er fortsatt gratis.

Se mer informasjon om standarder på høring

Nye standarder

Standarder fastsettes fortløpende etter hvert som de blir ferdige. Over 95 % av alle standarder som blir fastsatt og utgitt som Norsk Standard har sin opprinnelse i europeiske eller internasjonale prosjekter (NS-EN, NS-EN ISO eller NS-ISO).

Tilbaketrukne standarder

Rundt to tredeler av alle nye standarder er revisjoner av en eksisterende standard. Det betyr at det stadig trekkes tilbake standarder. Det skjer når det kommer en ny utgave, men det skjer også at vi trekker tilbake standarder fordi de ikke er aktuelle lengre. Du kan finne alle tilbaketrukne standarder i vår nettbutikk. Når du får opp et søkeresultat kan du krysse av i boksen for «Inkluder tilbaketrukne standarder i søkeresultatet». Månedelig publiserer vi også en oversikt over hvilke standarder som et trukket tilbake.

Se oversikt over tilbaketrukne standarder

Status på nasjonale prosjekter

Årlig utgir vi ca. 1200 nye Norsk Standard. Av disse er en liten andel nasjonalt utarbeidet. Selv om andelen er liten, er disse likevel blant de viktigste og mest solgte standardene våre. Noen ganger i året oppdaterer vi en oversikt som viser status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder.

Se arbeidsprogrammet for nasjonalt utviklet Norsk Standard