Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard per juni 2024 (pdf-fil) 

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard per juni 2024 - publiserte standarder og andre dokumenter (pdf-fil)

Ettersom det kan skje utforutsette problemstillinger i løpet av et standardiseringsprosjekt, tar vi forbehold om at det kan være avvik fra denne oversikten.