Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard per november 2023 (pdf-fil) 

Ettersom det kan skje utforutsette problemstillinger i løpet av et standardiseringsprosjekt, tar vi forbehold om at det kan være avvik fra denne oversikten.