Nye prosjekter på nye områder

Denne listen gir en oversikt over nye standardiseringsprosjekter innenfor nye områder i ISO og CEN, dvs. områder der det ikke har vært standardiseringsaktivitet tidligere. I tittelfeltet er det gitt en lenke til prosjektforslaget. Prosjektleder kan gi ytterligere informasjon om status på de ulike prosjektene. Du kan også kontakte prosjektleder dersom det er ett eller flere prosjekter som er av interesse for deg eller din virksomhet.

Nye prosjekter på nye områder (ISO og CEN)
(oversikten er oppdatert per desember 2023)
Forslag mottatt Tittel Opprinnelse Prosjektleder
2023-12

Cultural Heritage Conservation
Kina har foreslått en ny ISO-komite innenfor kulturminnevern. Arbeidet dekker «Standardization in the field of terminology, technologies, materials and equipment for monitoring, evaluation, preservation and restoration of cultural heritage”. Overlappende med Europeisk arbeid i CEN/TC 346

ISO

Marit Hauken

2023-12

Ethics and Integrity in Sport – Guidelines
Frankrike har foreslått utarbeidelse av et Workshop agreement dokument (IWA). Bak står The French Ministry of Sport and Olympic and Paralympic Games. Målet er utarbeidelse av “principles, guidelines and actions to be implemented by the sports organizations with respect to ethics and integrity”.

ISO

Merete H. Murvold

2023-12

Consumer protection: Privacy by Design for Consumer
Forslag om å gjøre om prosjektkomiteen ISO/PC 317 til en komite for utarbeidelse av flere standarder innenfor tema. Standard Norges Fagråd for forbrukersaker er positive til forslaget.

ISO

Lars Erik Jensen

2023-12

Human-centered transition pathways
Japan har foreslått en ny komite i ISO som videreføring av arbeidet med IWA 39 Gap analysis for standardization on sustainable and human-centred societies enabled with cyber physical systems.

ISO

Merete H. Murvold

2023-11

Quantum Technologies
Ny felles komité JTC mellom ISO og IEC. Forslag fra UK og det har fått bred støtte og er vedtatt opprettet. Arbeidsfeltet blir quantum technologies, including quantum computing, quantum metrology, quantum sources, quantum detectors, quantum simulation, and fundamental quantum Technologies. Komiteen skal ikke utarbeide sektor-spesifikke standarder for bruk av quantum

ISO Haakon Heyerdahl
2023-11

Urban Logistics
Forslag fra Sør-Korea om opprettelse av en ny komité i ISO. Fra norsk side er vi positive til standarder innenfor urban logistics, men uenig i at det skal opprettes en ny komite for det. Det vil bare gjøre koordinering innenfor logistikk-området vanskelig. Det trengs en helhetlig tilnærming til standardisering innenfor logistikk, og prosjektet bør heller legges til en eksisterende komite

ISO Merete Murvold
2023-11

Administration, Finance and Strategic Planning
Ny teknisk komité

CEN NN
2023-10

Boilers and pressure vessels
Forslag fra Kina om å gjenåpne komiteen ISO/TC 11 for Standardization of construction of boilers and pressure vessels.

ISO

Merete Murvold

2023-09

ISO/TC 347 Data-driven agrifood systems
Forslag fra Tyskland om standardisering innenfor: Standardization in the field of big-picture, data-driven, principled-decision-making, multi-objective optimization of agricultural and food systems. This includes interoperability challenges such as:

  • Agrisemantics
  • Sustainability models, metrics and data in agrifood systems
  • Livestock activities data management
  • Greenhouse, controlled environment, and urban farming

Stor interesse for dette og komiteen er opprettet, og oppstartsmøte i 2024.

ISO

Sigridur Thormodsdottir

2023-08

ISO/PC 348 Sustainable raw materials
Forslag fra Tyskland. Komiteen starter formelt i juli 2024 og fram til da skal det utvikles et ISO Workshop Agreement dokument innenfor «Sustainable critical mineral supply chains» ledet av Australia (se under)

ISO

Cecile Skiple

Javad Sunde Fahadi

2023-08

Sustainable critical mineral supply chains
Australia har foreslått utarbeidelse av et ISO Workshop Agreement dokument (IWA 45). Dette er en direkte oppfølging av anbefalingene fra et 2 årig utredningsprosjekt under teknisk styre i ISO for Critical minerals (se sluttrapport fra juni 2023 her)

ISO

Cecile Skiple

Javad Sunde Fahadi

2023-08

CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting (CCUS)
Ny teknisk komité

CEN

Marit Hauken

2023-08

Finance
Ny teknisk komité

CEN Lasse Mortensen
2023-07

Integrated Pest Management (IPM) for Crops
Forslag fra Kina om å opprette en ny komité. Norge stemte nei til prosjektet basert på innspill fra norske myndigheter og forskning. Forslaget fikk positiv oppslutning og vil bli lagt innunder den nye komiteen ISO/TC 347 Data-driven agrifood systems

ISO

Marit Hauken

2023-07

Digital Product Passport
Ny teknisk komité 

CEN/
CENELEC

Sigridur Thormodsdottir

2023-06

Specialty metals and minerals
Frankrike foreslo opprettele av en ny komite for sjeldne jordmetaller. Arbeidet ble godkjent og komiteen opprettet: ISO/TC 345 Specialty metals and minerals. Komiteen skal utarbeide standarder for terminology, klassifikasjon, prøvetaking, prøving og kjemiske analyser og leveransebetingelser. Norge har foreløpig valgt å være observatør i dette arbeidet. ISO-prosjektet er relevant for Regjeringens (Nærings- og fiskeridepartementet) strategi på området «Norges mineralstrategi», se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norges-mineralstrategi/id2986278/

ISO

Cecile Skiple

Javad Sunde Fahadi

2023-05

Circular Economy
Ny teknisk komité

CEN

Marit Hauken

2023-05

Horizontal topics for Personal Protective Equipment
Ny teknisk komité

CEN/
CENELEC

Hilde Aarefjord

2023-04

Metaverse
I april 2023 ble det opprettet en felles ISO/IEC Joint Standardization Evaluation Group (JSEG). Mandatet til den er å “explore the needs for standardization and opportunities in the area of Metaverse and related technologies.

Oppgavene til Gruppen finnes her: https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:186:200553524922368::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:43649,

De som er interessert kan melde seg på selv til sekretariatet via lenken over. Det krever ikke påmelding via Standard Norge

ISO

Merete Murvold

2023-03

Management System for UN Sustainable development goals
Prosjektet ble foreslått av Danmark. Informasjon ble sendt til 76 nasjonale interessenter deriblant alle våre komiteer innenfor ledelsessystemert. Norge stemte ja og bekreftet aktiv deltakelse. Prosjektet ble godkjent av ISO og i mars 2023 ble det opprettet en ny komité ISO/PC 343 Sustainable development goals management. Norge deltar aktivt i dette arbeidet

ISO

Helena Brunskog

2023-03

Rare Earth
Ny teknisk komité

CEN

Javad Sunde Fahadi

2023-01

Domestic glass types
Frankrike foreslå utarbeidelse av et Workshop agreement dokument (IWA) for «Domestic glass types - crystal glass, crystal and lead crystal glass - specifications and test methods”. Norske glassprodusenter ble kontaktet.

ISO

Leif-Ove Hansen

2023-01

Dust and dust storms
Iran foreslo et arbeid for utendørs støvskyer i urbane områder og industriparker. Dette ble vurdert ikke relevant for Norge. Forslaget fikk ikke nok internasjonal oppslutning og ble skrinlagt

ISO

Merete Murvold

2023-01

Mechanical Energy Storage System
Forslag fra Kina om opprettelse av ny komite. Dette ble godkjent og komiteen er opprettet, se ISO/TC 346 Mechanical Energy Storage Technology. Norge deltar foreløpig ikke i arbeidet.

ISO

Merete Murvold

2023-01

Sustainable non-sewered sanitation systems
USA foreslo opprettelse av en Prosjektkomité for revisjon av standarden ISO/CD 30500 Non-sewered sanitation systems — Prefabricated integrated treatment units — General safety and performance requirements for design and testing. Arbeidet ble godkjent og ISO/PC 305 opprettet. Ingen norsk interesse.

ISO

Merete Murvold

2023-01

Sustainability in event management
Storbritannia foreslår opprettelse av en Prosjektkomité for revisjon av standarden ISO 20121:2012 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer — Krav og veiledning. Arbeidet ble godkjent og ISO/PC 250 Sustainability in event management ble opprettet. Norsk interesse og aktiv deltakelse fra oss i det arbeidet.

ISO

Sigridur Thormodsdottir

Kontaktpersoner