SN/K 387 Lydtekniske løsninger for universell utforming

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Anders Huse fra Sensio AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 19.05.2020:

Komiteen skal utarbeide en teknisk spesifikasjon eller Norsk Standard for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger for universell utforming og for taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike rom. Dette dokumentet skal beskrive hvordan det kan sikres likestilt tilgang til lyd for alle. Dokumentet skal ta hensyn til brukergrupper med ulike behov, organisatoriske behov og tiltak, valg og installasjon av ulike lydtekniske utstyr, deres funksjon, rekkevidde, kriterier for mottakerløsninger, informasjon til brukerne mv. og andre praktiske løsninger og veiledning. Komiteen skal også vurdere kriterier for lydoverføringsprotokoller med testprosedyrer, driftsløsninger og manualer for driftspersonell. Denne standarden/tekniske spesifikasjonen skal være klar til publisering senest ved utløpet av 2022.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Representert i komiteen

 • BRISKEBY VIDEREGÅENDE SKOLE AS
 • COCHLEAR NORWAY AS
 • COWI AS
 • FELLESFORBUNDET
 • GLAVA AS
 • HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
 • NAV HJELPEMIDLER
 • NORCONSULT AS
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK AUDIOPEDAGOGISK FORENING
 • NORSK TJENESTEMANNSLAG
 • ONCUE MUSIC PRODUCTIONS AS
 • OSLOBYGG KF
 • SONOVA NORWAY AS
 • STATPED
 • Sensio AS