Mål 15: Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Å beskytte og fremme livet på land gjennom bedre ressursbruk er målsettingen for hundrevis av standarder.

For eksempel er ISO 14055 for å bekjempe nedbrytning av land og ørkendannelse et kjærkomment tilskudd til miljøledelsesstandardene i NS-ISO 14000-serien. Et annet fokusområde for ISO er bærekraftig skogbruk er ISO 38200 som omhandler forbedring av sporbarhet i leverandørkjeden for trevirke ved å oppmuntre til en mer utstrakt bruk av trevirke fra bærekraftige kilder. Den vil dermed bli et avgjørende verktøy i kampen mot ulovlig avskoging.

Den viktige nasjonale standarden NS 9452 Innsamling av miljødata - Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø, inneholder lister for fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger. NS-EN 15267 Luftundersøkelse er en standard i fire deler som tar for seg sertifisering av automatiserte målesystemer av luften. NS 3845 for blågrønn faktor skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

Relaterte fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.