Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Ansvarlig ressursbruk, vern av miljøet og bedring av velferd er det overordnede målet for ekspertene i ISOs tekniske komité ISO/TC 268, Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Komiteen står blant annet bak flaggskipstandarden NS-ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn, som skal hjelpe lokalsamfunn med å definere mål for bærekraftig utvikling og iverksette strategier for å nå dem.

Denne hovedstandarden er supplert med en rekke standarder for byindikatorer, deriblant ISO 37120 (indikatorer for urbane tjenester og livskvalitet) og ytterligere to standarder som er på trappene, ISO 37122 (indikatorer for smartbyer) og ISO 37123 (indikatorer for robuste byer).

Det finnes også flere hundre standarder for smarte transportsystemer, vannforvaltning, forretningskontinuitet og robuste lokalsamfunn som er utarbeidet for å gjøre lokalsamfunnene trygge, bærekraftige og tilpasningsdyktige. I denne gruppen finner vi blant annet ISO 22313 Systemer for kontinuitetsplanlegging, ISO 22326 Kriseledelse og ISO 22395 Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller.

For byggenæringen finnes standarden NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk som gir retningslinjer for byggverks prestasjon i forhold til miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske krav, samtidig som det tas hensyn til bygningers tekniske egenskaper og funksjonalitet. Vi har også utviklet to norske standarder for passivhus, NS 3700 for boligbygg og NS 3701 for yrkesbygninger.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.