Mål 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom. Mennesker som står sammen.
Foto:

Gjennom å skape en plattform for beste praksis i alle sektorer av økonomien, fra landbruket til bank og finans, bidrar standarder til bærekraftig produksjon av mat, ressurser og bærekraftig sysselsetting.

For eksempel kan NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp hjelpe organisasjoner med å utvikle en bærekraftig og etisk innkjøpspraksis, noe som igjen gagner samfunnet der de driver virksomhet. Standarden inneholder retningslinjer for implementering av etiske prosesser gjennom hele leverandørkjeden.

NS-ISO 37001 Antikorrupsjon støtter bedrifter og myndigheter i arbeidet med å bygge integritet og bekjempe korrupsjon. Ved å skape en antikorrupsjonskultur i organisasjoner bidrar den til å redusere de store økonomiske forskjellene som er en viktig årsak til fattigdom i mange land.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.