Helene Osnes

Helene Osnes er 22 år gammel, kommer fra Oslo, og går tredjeåret på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. I 2023 hadde sommerjobb i Standard Norges Team konstruksjoner og byggevarer. Helene er fascinert av laster, og hvor mye konstruksjoner kan tåle.

Helene Osnes holder en stol over hodet
Foto: Standard Norge / Eskil Byrkjeland

– Hva er arbeidsoppgavene dine her hos Standard Norge i sommer?

– Jeg jobber med kartlegging av nasjonale tillegg, siden eurokodene går over til andre generasjon og revideres. Vi skal kartlegge hvordan vi nasjonalt forholder oss til eurokodene. Man vil ha færrest mulig verdier som kan bestemmes, så vi kartlegger om Norge er flinke til å følge det som er anbefalt, eller om vi avviker mye.

– Langtidsmålet er å gjøre det slik at mest mulig er likt med resten av Europa, og i det minste å konvergere på nordisk nivå. På den måten, hvis man bygger en bro fra Norge til Sverige, så er det ikke én sikkerhet på den ene siden og en helt annen sikkerhet på den andre.

– Hvordan har opplevelsen hos Standard Norge vært?

– Den har vært ganske bra, men når man kjenner arbeidsoppgaven, så er ting selvfølgelig lettere. I juli tok mange fri, så når man stoppet opp så var det vanskelig å komme seg framover. Heldigvis har vi hatt litt bufferoppgaver når man har stått fast, så det har stort sett vært fint.

– Hva synes du har vært mest positivt?

– At vi har lært mye nytt. Sjefen vår har ganske så god struktur, og det er en struktur jeg kommer til å adoptere videre, hvis jeg for eksempel skal skrive en master.

– Du føler du har blitt mer strukturert og rutinert takket være jobben her?

– Ja! Hvis jeg skal skrive noe, så føler jeg at jeg har lært en bedre måte å angripe det på.

– På motsatt side, er det noe du synes kunne vært bedre?

– Det er litt det jeg var inne på i stad – at folk og kontaktpersoner er borte. Det har vært litt tomt her, og da litt vanskelig å vite hva man skal gjøre.

Mye å lære

– Visste du noe om Standard Norge før du begynte?

– Ikke mer enn eurokodene, som vi har jobbet med på studiet. På jobb her, har vi blitt introdusert for noen helt nye dimensjoner. Det var mye informasjon de to første ukene – det er et helt hierarki med ISO som er internasjonalt, og CEN som er europeisk, og deretter blir man bare bombardert med begreper. Man må bare bruke to uker på å tegne litt streker, haha.

– Du har lært mye om standarder og standardiseringer under oppholdet, med andre ord.

– Ja, som med det hierarkiet jeg snakket om, og hva man har lov til å gjøre og ikke. Og, når man blir introdusert for standarder i studiet, så skjønner man ikke helt poenget med nasjonale tillegg.

– Det er hamret inn, høyt og tydelig nå?

– Ja! Der er det ikke så mange spørsmålstegn lenger, nei.

En framtid innen standardisering?

– Ville du vært interessert i å jobbe med standardisering en gang i framtiden?

– Ja, men da måtte jeg hatt mer erfaring innen fagfeltet. Vi merker det nå – at vi kan formulere oss – men vi har ikke den erfaringsmessige tyngden når vi skal ta valg. Det merker man er en fellesnevner med de som jobber her – de har vært i feltet, eller jobbet som prosjekterende tidligere. 

– Man føler muligens at man ikke har så mye å komme med om man er rett fra studiet?

– Mhm. Når man ikke har erfaring så ser man gjerne på standarden som mer skrevet i stein. Så, jo mer erfaring en har, jo mer rett føler man at en har til å endre på ting.

– Har du noen tips til andre studenter som vurderer å søke sommerjobb her?

– Det er en god erfaring da, så jeg anbefaler folk å søke! Det er annerledes sammenliknet med andre sommerjobber hvor du jobber på byggeprosjekter for eksempel, så det må man være obs på. Men det var en veldig god erfaring, og jeg er glad for at jeg søkte.

– Har du en "favorittstandard"?

– Det må bli eurokoden for laster, NS-EN 1991.

(Intervjuet er gjort av Eskil Byrkjeland som hadde sommerjobb i Standard Norge både sommeren 2021, 2022 og 2023.)