NS 3420 Byggenæringens bibel

NS 3420 utgjør et komplett system for å beskrive og kalkulere bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Første utgave av det som ofte kalles "Byggenæringens bibel", kom ut i 1976.

Snekkere bygger ferdighus
Foto: Dagbladet/ Norsk Folkemuseum

I den tidlige fasen handlet byggstandardisering om de rent tekniske fasettene av bygningsprosessen og effektivisering av den. Men når man skal i gang med et bygningsarbeid, er det også viktig at oppdragsgiver og oppdragstaker har en felles forståelse av arbeidet som skal gjennomføres.

Partene må være enige om hvilke krav som skal stilles til de ulike fasene av prosjektet og arbeidsoppgavene som skal utføres: Krav knyttet til anbuds-, kontrakts- og beskrivelsesregler og -bestemmelser.

Bibel

Norges Standardiseringsforbund (NSF) startet et arbeid på dette feltet allerede på 1930-tallet, og i 1938 kom NS 401 om kontraktbestemmelser. Samme år kom også NS 403 om tekniske bestemmelser og arbeidsbeskrivelser. Hele dette feltet ble i 1972 samlet under én standard: NS 3420. 2. utgave kom i 1986.

NS 3420 utgjør et komplett system for å beskrive og kalkulere bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

Standarden har blitt kalt "byggenæringens bibel" og blir henvist til og brukt som et standardverk ved igangsetting og gjennomføring av ethvert større byggeprosjekt i Norge i dag. Etter utallige revisjoner er dette fortsatt den standarden "alle" kjenner i 2023.

Standard Norge logo 100 år

Standard Norges historie

I 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Her finner du høydepunkter fra vår historie.