Norsk Byggstandardiseringsråd (NBR)

Den høye takten i gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig førte til behov for samkjøring og et sterkere fagmiljø knyttet til byggstandardisering. På initiativ fra Kommunal- og arbeidsdepartementet ble Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) opprettet som selvstendig institusjon i 1963.

Boligblokk under oppføring
Foto: Leif Ørnelund/ Oslo museum

Allerede i 1947 hadde NSF startet arbeidet med det som i 1960 ble vedtatt som NS 1000 – Modulsamordning i bygningsindustrien, som omfattet modulstandarder for etasjehøyder og mål for dører og vinduer. Fra før hadde man også blant annet NS101-145, som var et sett med 56 byggstandarder. Blant disse fant man det NSF omtalte som «teknisk gode og estetisk uangripelige» standardprofiler for rammer og karmer.

Etterkrigstidens drabantbybygging inneholdt et større antall blokker og leilighetsbygg enn tidligere. Disse var i større grad enn førkrigsbebyggelsen satt sammen av moduler. Samtidig ble kravet om effektivitet og kostnadsbesparelser sterkere.

NBR skulle etter opprettelsen nå arbeide tett med Norges Standardiseringsforbund (NSF) og videreutvikle og oppdatere de tidligere utgitte standardene. Samtidig skulle de utvikle nye standarder for byggenæringen. Disse skulle gis ut under merkenavnet Norsk standard.

Standard Norge logo 100 år

Standard Norges historie

I 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Her finner du høydepunkter fra vår historie.