Tastaturet

I 1957 ble Norge det første landet i verden som vedtok en nasjonal standard for tastaturoppsett. Men QWERTY-tastaturet, oppkalt etter de seks første tastene på den øverste tast-raden, var allerede godt etablert da standarden ble vedtatt.

Kvinne ved skrivebord med skrivemaskin
Foto: Schrøder/ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

QWERTY-tastaturet har vært med siden skrivemaskinen ble kommersialisert av den amerikanske våpenprodusenten Remington i 1873. Men var det egentlig det raskeste og mest effektive systemet som ble standard?

Det første patentet fra 1868 hadde alle tastene på alfabetisk rekke som et piano, men da en videreutviklet prototype ble solgt til Remington i 1871, var bokstavene organisert på tre rader i et tilsynelatende tilfeldig system. I 1878, rett før skrivemaskinen skulle settes i masseproduksjon, kom det endelige QWERTY-oppsettet.

Morse-lesere

Det er noe uklart hvorfor akkurat dette oppsettet ble valgt i utgangspunktet. En teori er at armene som skulle slå bokstavene på arket, hengte seg opp, og at man måtte holde vanlige bokstavkombinasjoner fra hverandre.

Tilpasninger til morse-alfabetet kan også ha spilt inn. De første brukerne var morse-lesere som måtte arbeide raskt. En litt mer markedsorientert teori er at det ikke er tilfeldig at man kan skrive «TYPEWRITER» med bokstaver kun fra den øverste tastraden. Det var en kuriositet som selgere kunne vise frem når de demonstrerte det nye produktet.

Samfoto/ NTBSKRIVEMASKIN: Legg merke til tastene QWERTY som har gitt navnet til tastaturet. Foto: Samfoto/ NTB 

Godt etablert

Det var uansett den enorme suksessen til Remingtons QWERTY-baserte skrivemaskiner som førte til at nettopp dette tastaturoppsettet ble standarden. I løpet av de første tolv årene ble det solgt over 100 000 skrivemaskiner over hele USA. Remington holdt også kurs for potensielle brukere, som da ble superbrukere på tastaturet deres.

Andre produsenter som kom på markedet, hadde liten sjanse med egne oppsett. I 1893 ble markedsaktørene i USA derfor enige om å samarbeide om QWERTY-tastaturet som de facto standard for all produksjon.

Standarden NS 889 Tastbordet skrifttegn er altså et eksempel på en standard som allerede var godt etablert da den ble vedtatt som Norsk Standard i 1957. ISO-standarden for oppsett av tastbordet kom i 1985.

Samisk

For samisk hadde det lenge eksistert kodetabeller som kunne brukes i det samiske språkområdet, men det systematiske arbeidet med et felles samisk tastatur begynte først på 1990-tallet.

Etter en konferanse i Karasjok i 1996 vedtok man den første samiske tastaturstandarden. Den har blitt revidert flere ganger senere med tilpasninger for de ulike samiske språkene.

Standard Norge logo 100 år

Standard Norges historie

I 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Her finner du høydepunkter fra vår historie.