Starten på standardisering i Norge

Norges Industriforbunds Standardiseringskomité ble nedsatt 11. oktober 1923. Dette regnes som starten på det som senere skulle bli organisasjonen Standard Norge og merkevaren Norsk Standard.

Akers mekaniske verksted 1920
Foto: Oslo museum

Innenfor enkelte bransjer var arbeidet med standardisering i gang tidlig på 1900-tallet. I 1912 hadde Norsk Elektroteknisk komite (NEK) startet sitt arbeid. Men etter lavkonjunkturen som fulgte første verdenskrig, ble det et behov for å systematisere arbeidet og få på plass et sentralt standardiseringsorgan. Norges Industriforbund ledet arbeidet, og komiteen som ble opprettet i 1923, var underlagt forbundet fram til 1931. Komitéens første leder var Kaare Heiberg. Han satt frem til 1965.

De to første standardene ble utgitt i 1925. De var NS1 Kondensatorforskruning for 19mm rør og NS2 Standarddiametre. Fram til 1940 ble det utgitt i underkant av 200 standarder på flere fagfelt.

Standard Norge logo 100 år

Standard Norges historie

I 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Her finner du høydepunkter fra vår historie.