Kapittel 5 Grad av utnytting

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 5 Grad av utnytting - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 5:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger