Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 16:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten

NS-EN 13015:2001+A1:2008 Vedlikehold av heiser og rulletrapper - Regler for vedlikeholdsinstruksjoner

NS-EN 81-80:2019 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Eksisterende heiser - Del 80: Regler for forbedring av sikkerheten i eksisterende personheiser og vare- og personheiser

NS-EN 115-2:2010 Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau — Del 2: Regler for oppgradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau (Tilbaketrukket)

NS-INSTA 500-2:2017 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau