Administrere abonnementet

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web.

I denne videoen som er 04:30 min lang viser vi deg noen av mulighetene for administratorer. Under videoen finner du mer informasjon og veiledning.

1Gå til abonnementet ditt

For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

 

2Administratormenyen

Administratormenyen ligger oppe til høyre når du er inne i abonnementet ditt:

 

3Administrer brukere

Her setter du tilgangsnivå for brukerne, registrerer nye brukere, redigerer brukere og tildeler roller:

 

4Registrer ny bruker

Nye brukere registreres med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og e-post adresse. 

 

 

Nettbutikk-tilgang betyr hvilket tilgangsnivå brukerne skal ha. Når en ny bruker skal registreres kan du velge mellom følgende roller:


Enkeltkjøp
Brukeren kan se på standardene i abonnementet, men kan ikke legge til nye standarder. Han kan kjøpe standarder utenom abonnementet, med faktura til bedriften. 

Ingen kjøpsrett
Brukeren kan kun se på standardene i abonnementet. 

Administrator
Brukeren får fulle administratorrettigheter. 

NB! Hvis brukerne skal ha tillatelse til utskrift, må du huke av i boksen "Tillat utskrift".

Dersom deres abonnement også inkluderer eBlanketter, må du som er administrator for abonnementet tildele/begrense tilgang til tjenesten.

 

 

Under valget "omfang" har du to valg:

Alle
Du kan velge at brukeren skal ha tilgang til "alle". Det betyr at brukeren kan se/redigere alle blanketter - også de som er opprettet av andre brukere. 

Personlige
Velger du at brukeren skal ha tilgang til "personlige" får han kun tilgang til blanketter han selv har opprettet. 

5Antall treff per side

Menyvalget "Antall treff per side" i administratormenyen gir mulighet for å velge hvor mange treff som vises på søkeresultatsiden. Du kan velge mellom 10, 20 og 50:

 

6Fakturahistorikk

Fakturahistorikk viser oversikt over fakturaer sendt til kundenummeret du har logget deg inn på:

 

 

NB! Noen kunder har fakturamottak med eget kundenummer. Da vil oversikten over fakturaene kun vises på kundenummeret som tilhører fakturamottaket.

7Firmainnstillinger

Under firmainnstillinger velger du følgende:

Du velger hvorvidt alle brukere skal logge seg på ved bruk av eget brukernavn og passord.

Du kan sette en "brukermal" slik at nye brukere automatisk får de innstillingene du  har bestemt at skal gjelde.

Du kan sette på funksjonen "Send handlevogn" slik at brukere uten kjøpsrettigheter skal kunne sende handlevogn til deg eller andre administratorer.

 

8Innsendte handlevogner

Dette menyvalget gir deg oversikt over handlevogner brukerne av abonnementet har sendt. Her har du mulighet til å endre, slette eller godkjenne den innsendte handlevogna.

 

9Rediger melding

Menyvalget "rediger melding" gir deg mulighet til å legge inn viktige meldinger til brukerne av abonnementsløsningen:

 

 

Husk å huke av for "Vis melding til dine brukere".

10Vis blankettstatus

Menypunktet "Vis blankettstatus" viser antall blanketter det er færre enn 10 igjen av. Her kan du legge til ekstra blanketter - minimumsantallet er 10.

 

 

For oversikt over eBlankettene dine, gå til fanen Abonnement, eBlanketter og "Tilgjengelige". 

 

 

Klikk på "Status" for å vise gyldige eBlanketter. Du kan også kjøpe nye blanketter herfra dersom du ikke har flere ledige blanketter igjen.

 

11Vis utskrifter

Menyvalget "Vis utskrifter" viser antall utskrifter som er igjen per standard, og gir mulighet for å kjøpe flere.

Vi anbefaler at du sjekker denne funksjonen jevnlig, slik at brukerne til enhver tid har tilstrekkelige utskrifter.