Lansering av ny Norsk Standard for klassifikasjon av byggverk

Standard Norge inviterte til lansering av ny Norsk Standard for klassifikasjon av soner i byggverk, NS 3457-6, onsdag 19. april. Der var det presentasjoner fra ulike aktører som har deltatt i utviklingen av standarden, og/eller som vil ta den i bruk.

Bygging av Munch museet
Foto: Standard Norge
Målet med NS 3457-6 Sonetyper er å gi en klarere og mer enhetlig definisjon av sonetyper og deres bruksområder. Dette vil gjøre det enklere å sammenligne og analysere byggverk, og bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom ulike aktører.
 
Standardene for klassifikasjon er sentrale for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.
 
 
Standard Norges komité for klassifikasjon i BAE-sektoren jobber nå med revisjon av NS 3457-3 Bygningstyper og skal i gang med utviklingen av NS 3457-2 Byggverkskomplekser. Det jobbes også internasjonalt med klassifisering i ISO og IEC. Standard Norges speilkomité følger denne jobben.
 

Video