Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Her kan du finne rapporten og se opptak av lanseringen 15. juni 2022.

Løve foran Stortinget
Foto: Shutterstock
Menon Economics har undersøkt praksis for henvisning til standarder i regelverk i åtte norske etater. På bakgrunn av denne undersøkelsen er det relevant å spørre:
 
 • Hvor egner standarder seg best i regelverksutviklingen?
 • Hvilke forhold påvirker om og hvordan regelverksutviklere bruker standarder?
 • Hvordan bør regelverksutviklere gå fram for å bruke standarder i sitt regelverk?
Menon anbefaler en rekke verktøy og sjekklister for regelverksutviklere som ønsker å vise til standarder i sitt regelverk.
 

Video

 

Program

Lanseringen hadde disse programpostene:
 
 • Velkommen og innledning
  Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
 • Synspunkter fra NFD
  Solveig Brekke Skagen, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Presentasjon av rapporten
  Øyvind Vennerød og og Oddbjørn Grønvik, Menon Economics
 • Hvordan kan standardiseringsorganisasjonene bidra til bedre og enklere regelverk? Panelsamtale med
  - Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
  - Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
  - Øyvind Vennerød, senioranalytiker i Menon 
 • Hvordan kan forvaltningen bruke standardisering til å skrive bedre og enklere regelverk? Panelsamtale med
  - Dag Aarnes, sekretariatsleder i Regelrådet
  - Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk i Statens Vegvesen
  - Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Havindustritilsynet (tidl. Petroleumstilsynet)
 • Veien videre
  Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
Panelsamtalene er ledet av Ingvild Næss Stub, fra Standard Norge.

Last ned rapporten

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Regelrådet, NEK og Standard Norge. med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet.
 
 

Hva skjer internasjonalt og globalt?

Tidligere er det utarbeidet to internasjonale veiledningsdokumenter om forholdet mellom standarder og regelverk. Den ene er en europeisk veiledning om standarder og forskrifter, mens den andre handler om hvordan ISO- og IEC-standarder kan brukes og henvises til for å støtte regelverksutforming. 
 
Du finner begge dokumentene på vår side om standarder og regelverk.