Standarder og regelverk

Bruk av standarder i gjennomføring av regelverk og offentlig politikk kan gi dem som utformer regelverket et bredt spekter av fordeler.

Løve foran Stortinget
Foto: Shutterstock

Dette kan for eksempel være:

  • Bred markedsaksept
  • Forenkling av regelverk eller politikk
  • Støtte til fremvoksende teknologier og fremme av nyskapende tilnærmingsmåter, uten behov for å endre det forskriftsmessige rammeverket
  • En nær forbindelse til internasjonale standarder, som legger til rette for internasjonal markedsadgang og dermed fremmer norsk industris konkurranseevne på et globalt plan

Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er offentlige myndigheters prerogativ og obligatorisk å anvende. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering.

Veiledninger om standarder og regelverk

Det er utarbeidet tre veiledningsdokumenter som kan være nyttig for myndigheter ved bruk og referanse til standarder i regelverk.

SN-CEN/CLC Guide 30 Europeisk veiledning om standarder og forskrifter – Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarder – Veiledning for regelverksutformere gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder i gjennomføringen av regelverk og offentlig politikk i EU, EFTA, deres medlemsstater og andre land som følger reglene for det indre markedet i Europa.

Veiledning P-779:2017 Bruke og henvise til ISO- og IEC-standarder for å støtte regelverksutforming er utarbeidet av ISO og IEC for å hjelpe beslutningstakere med å se hvilke fordeler det er å bruke internasjonale ISO- og IEC-standarder for å støtte offentlige politiske initiativer og å utnytte disse fordelene.

Veiledningen Guide for referencing standards in public procurement in Europe har som formål å sikre bedre forståelse av hva standarder er og hvordan de kan refereres til i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Harmoniserte standarder til ny metode-direktiv/forordninger

EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har gitt europeisk standardisering i oppdrag å utarbeide europeiske standarder som gir mer detaljerte spesifikasjoner til EU-direktiv og forordninger etter "ny metode" - The New Legislative Framework (tidl. New Approach). Standardene går under betegnelsen "harmoniserte standarder", og fastsettes i Norge som Norsk Standard (NS) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK).

Se mer informasjon om harmoniserte standarder.

WTO Enquiry Point (Verdens handelsorganisasjon)

En av forpliktelsene som nasjonalt medlem i internasjonal standardisering er at vi har en funksjon som ”enquiry point” knyttet til WTO og notifiseringer av nasjonale forskrifter. Denne funksjonen promoteres ikke nasjonalt ettersom arbeidet i hovedsak består i å svare på henvendelser fra utlandet om å få tilgang til norske forslag til forskrifter. Når det skjer kontakter vi aktuell norsk fagmyndighet og skaffer til veie forskriftsforslag fortrinnsvis på engelsk i den utstrekning det finnes.

Henvisning til standarder i norsk regelverk, forside

Rapport: Standarder kan bidra til enklere regelverk

En analyse gjennomført av Menon Economics på vegne av Regelrådet, Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har sett på hvordan det henvises til standarder i dagens regelverk og forenklingspotensialet som ligger i dette.

Les mer om rapporten

Kontaktperson

  • Ingvild Næss Stub

    Ingvild Næss Stub

    Direktør Internasjonale relasjoner og forretningsutvikling 920 14 897