Standard Morgen: Areal- og volumberegninger av bygg

Hvordan skal egentlig BRA beregnes og hva er OBD? En revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger er utgitt, og 6. desember inviterte vi til frokostmøte hvor vi presenterte litt av innholdet i den nye utgaven.

Person skriver på en plantegning av et bygg
Foto: iStock

NS 3940 angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Den gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger, og kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning. I tillegg brukes den også i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger.

I denne reviderte utgaven av standarden er takstnæringens retningslinjer innarbeidet slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

NS 3940 kan brukes for beregninger både i bygg og på anlegg. Standarden er aktuell for eiendomsnæringen og brukere av bygninger, for eksempel takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører.

Video

Her kan du se opptak av hele frokostmøtet (lenke til YouTube).

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Anders Hella Bjerke.

Les mer informasjon om NS 3940

Kurs i NS 3940

Vi holder kurs i NS 3940 6. februar på Lysaker. Her vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på kurs

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på

Relevante standarder

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.