Courses

Standard Norges Bærekraftskonferanse 2024 – bærekraftsrapportering i et ISO-perspektiv

Lurer du på hvordan du best kan benytte eksisterende ISO-sertifisering i arbeidet med nye krav til bærekraftsrapportering? Eller skal du rapportere, men mangler et ledelsessystem som sikrer at virksomheten jobber strukturert med forbedring og muligheter? Bli med fysisk eller digitalt, mens vi kaster lys over de nye kravene – og synergiene til ISO-standardene for ledelsessystemer.

Oslo
Mustad Eiendom, Lilleakerveien 8, 0283 Oslo Vis kart
3 500,-
Digitalt kurs
Teams
3 500,-

Vi står nå overfor et paradigmeskifte innenfor bærekraft i næringslivet. Stortinget fattet i juni 2024 sitt endelige vedtak om at EUs Bærekraftsrapporteringsdirektiv, CSRD, tas inn i norsk lov, og blir en del av Regnskapsloven. Norske virksomheter blir fremover både direkte og indirekte omfattet av krav til bærekraftsrapportering. Store selskaper blir rapporteringspliktige i henhold til lov, mens mange små- og mellomstore virksomheter blir pliktige gjennom krav i verdikjeden.

EUs nye krav til bærekraftsrapportering gir en opplysningsplikt uten formelle krav til forbedring, men for en virksomhet vil det være lurt både markedsmessig og for egen del, å jobbe med å forbedre virksomhetens bærekraftsprestasjoner. Her er ISO-standardene for ledelsessystemer helt unike i å bistå med å skape strukturert systematikk for forbedring av de resultatene som skal rapporteres. Mange av de samme kravene går igjen i både CSRD og ISO, for eksempel vesentlig påvirkning, policyer, målsetninger, handlingsplaner og så videre.

Målet med denne konferansen er å legge til rette for at din virksomhet tar det beste ut av begge verdener – er du ISO-sertifisert, så jobb bærekraftsrapporteringskravene inn i eksisterende styringssystem. Og like fullt, skal dere begynne med bærekraftsrapportering uten at dere jobber systematisk, så benytt gjerne ISO-standardene for ledelsessystemer for å høste fordelene av kontinuerlig forbedringsarbeid.

Andre spørsmål som skal belyses på konferansen inkluderer:

  • Hvor er din virksomhet i dette landskapet – og hva må du kjenne til?
  • Hvordan bruke ISO-standardene i et systematisk arbeid for å styre denne risikoen?
  • Hva betyr det at den miljømessige, sosiale, og økonomiske informasjonen skal likestilles i årsrapporten?
  • Hvilke konsekvenser og muligheter gir dette for organisasjonen og CFO-rollen?
  • Hvordan jobbe med bærekraftsaspektene som treffer de aller fleste virksomheter?
  • Hvordan kan kunstig intelligens være en driver for bærekraft i virksomheten?
  • Hvordan jobbe med å endre forretningsmodellen til en mer bærekraftig modell?

Læringsutbytte

Kunnskap og innsikt

Du vil lære om de siste trendene og bærekraftsdimensjonene med spesielt fokus på integreringen av miljø og økonomi. Du vil gå ut med ny kunnskap som kan hjelpe deg i bærekraftsarbeidet fremover.

Nettverksmuligheter

Konferansen samler fagfolk fra ulike bakgrunner og bransjer. Du får mulighet til å møte nye mennesker, bygge relasjoner og potensielt skape grobunn for nye samarbeid eller partnerskap.

Inspirasjon og motivasjon

Å høre fra bransjeledere og innovatører kan inspirere deg og motivere til å strebe etter noe lignende i eget arbeid.

Ressurser og verktøy

Vi ønsker å gi deg ressursene som kan hjelpe deg videre. Dette inkluderer metoder, beste praksis, og også innblikk i eksempler på programvare. Vi vil også oppmuntre til innovasjon ved å vise frem nye teknologier, fremgangsmåter og ideer, for å utvikle deres egne innovative løsninger.

Målgruppe

Ansatte i både ISO-sertifiserte og ikke-ISO-sertifiserte virksomheter som har et ønske om å kjenne til beste praksis rundt bærekraftsrapportering og bærekraftig virksomhetsstyring.

Praktisk informasjon

Det er viktig for oss at hele konferansen er bærekraftig gjennomført. Vi følger derfor prinsippene i ISO 20121 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer. Vi oppfordrer deltakerne til å ta offentlig transport til konferansen, og vi serverer utsøkte eksempler på kortreist, lokal og bærekraftig mat.

Påmelding

Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Se betingelser for avmelding.