Kurs i sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407 er stort sett like, men det er enkelte viktige forskjeller.

Kurset tar blant annet for seg følgende emner:

  • Formålet med sluttoppgjørsbestemmelsene
  • Kravet til spesifikasjon av kravene i sluttoppstillingen
  • Ulike måter å sette opp sluttoppstilling på
  • Fristene for og virkningene av å sende sluttoppstilling
  • Sluttoppgjør i underentrepriseforhold
  • Byggherrens svar, herunder innsigelser og motkrav
  • Forholdet til søksmålsfristen

Mål for kurset

Etter gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende forståelse for bestemmelsene om sluttoppgjør i NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har befatning med sluttoppgjør i henhold til Norsk Standard-kontraktene, enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Bestemmelsene om sluttoppgjør er noenlunde like i underentreprisestandardene, så kurset passer derfor også for de som kun arbeider med disse.

Foreleser

Tor Anthon Christiansen er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs