Courses

Kurs i sirkulær økonomi med ISO 59000-serien

Trenger du faglig oppdatering og innsikt i sirkulær økonomi og grønn omstilling? Dette kurset går gjennom de viktigste trinnene i sirkulær økonomi med utgangspunkt i de nye standardene i ISO 59000-serien – og passer for alle typer virksomheter som ønsker å jobbe mer sirkulært.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Margrethe Snekkerbakken Foredragsholder er Sigurd Sagen Vildåsen
5 990,-
Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Margrethe Snekkerbakken Foredragsholder er Sigurd Sagen Vildåsen
5 990,-

De siste årene har vist at sårbarheter i infrastruktur, klimaendringer og grønn omstilling berører alle typer organisasjoner. Gjennom dette kurset blir du bedre rustet til å møte utfordringer innen grønn omstilling og sirkulær økonomi. Du vil også få god innsikt i hvordan standardene kan tas i bruk og det vil bli gitt eksempler fra virksomheter som jobber og tenker sirkulært.

Kurset baserer seg på nye ISO 59004, ISO 59010 og ISO 59020. Disse standardene gir veiledning hvordan alle typer virksomheter kan legge om sin produksjon eller tjenesteyting i sirkulær retning. De viser også hvordan graden av sirkularitet kan måles.

Les mer om de nye standardene for sirkulær økonomi

På dette kurset får du en innføring i:

 • De viktigste trinnene i sirkulær økonomi
 • Terminologi og begrepsbruk
 • Overordnede prinsipper
 • Rammeverk og veiledning for innføring av sirkulær økonomi
 • Refleksjon rundt sirkulær økonomi med bruk av case-eksempler og gruppeoppgaver
 • Prosess og strategisk ledelse ved innføring av ISO 59004, ISO 59010 og ISO 59020

Mål for kurset

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til sirkulærøkonomi
 • Du blir kjent med prinsipper, rammeverk og prosess for omlegging av produksjon og tjenesteyting i sirkulær retning
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan standardene i ISO 59000-serien vil være et nyttig verktøy i din virksomhet
 • Du blir i stand til å vurdere hvordan standardene kan benyttes til å gå fra lineære til sirkulære forretningsmodeller og verdinettverk
 • Du blir bedre i stand til å anvende veiledningsdelen i ISO 59004 med vekt på produksjon, kundeorientering og samhandling i verdinettverk
 • Du får en innføring i metode og målinger for å vurdere sosiale, miljømessige og økonomiske effekter av virksomhetens tiltak

Målgruppe

Kurset passer for alle typer virksomheter og organisasjoner som ønsker å bidra til sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, eller andre som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på de nye standardene. Kurset vil også være nyttig for dere som har behov for å etablere et felles begrepsapparat og en felles tenkemåte for innføring av sirkulær økonomi.

Forkunnskap

Du trenger ingen særskilte forkunnskaper om temaet for å oppnå godt utbytte av dette kurset.

Forelesere

Margrethe Snekkerbakken

Margrethe er senior miljørådgiver i Bergfald miljørådgivere. Hun er cand. scient - hovedfag i naturvitenskap fra Universitetet i Oslo og utdannet i økonomi og ledelse. Hun har jobbet med miljø og bærekraftledelse i over 35 år. Margrethe har bakgrunn som konsulent, toppleder og styremedarbeider – og leder også Speilkomiteen for Sirkulærøkonomi i Standard Norge.

Sigurd Sagen Vildåsen

Sigurd er seniorforsker og leder sirkulær økonomi på konsernnivå i SINTEF. Han er sivilingeniør og har doktorgrad fra industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU) med spesialisering innen bærekraftsledelse. Sigurd har 15 års erfaring fra styre- og komitarbeid og har vært aktiv i internasjonal standardisering innen sirkulær økonomi siden 2019.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i sirkulær økonomi med ISO 59000-serien?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. Vi inviterer til lansering 18. juni.

Les mer og meld deg på

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud