Courses

Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, er to av de sentrale rådgiverkontraktene i den norske bygge- og anleggsbransjen. Dette kurset gjør deg kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Harald Sjaastad
5 990,-

Innholdet i kurset er en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8401 og NS 8402, med vekt på de viktigste problemområdene. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver, med stor vekt på praktiske problemstillinger som gir deg innføring i to viktige standarder.

Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes?
  • Organisering
  • Den prosjekterendes/rådgiverens plikter
  • Endringer
  • Fristforlengelse og forsering
  • Prosjekterings-/rådgivningsfeil

Mål for kurset

Kurset gir deg en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, private og offentlige byggherrer eller har annen bakgrunn.

Foreleser

Harald Sjaastad er partner i Rime Advokatfirma i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innen entreprise og fast eiendom og med standardkontraktene. Hans kompetanse omfatter alle trinn i byggeprosesser, herunder rådgiving ved valg av kontraktsmodell, kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer regelmessig saker for domstolene. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Sjaastad holder regelmessig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige temaer.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 8401 og NS 8402?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs