Courses

Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 400 om man ikke er kjent med strukturen. På dette kurset får du god forståelse av hvordan du kan bruke og lese NEK 400 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) – og du vil lære hvordan regelverket kan benyttes.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Jørn Erik Andersen
5 990,-

NEK 400 er en samling av 43 ulike normer, oversatt, bearbeidet og tilrettelagt ved hjelp av NEKs ekspertkomite NK 64. NEK 400 har fått en unik status i elektrobransjen fordi myndighetene (DSB) har henvist til denne som en preakseptert metode for å oppfylle sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

Under kurset vil vi gå gjennom hvordan NEK 400 er bygd opp, så du lettere kan finne fram, og forstår «virkemåten». Det vil legges vekt på praktiske eksempler fra de forskjellige delene (del 1 til 8).

Under kurset ser vi også på følgende:

  • Hva er sikkerhetskravene i FEL, og hvordan de kan etterleves
  • Hva gjelder ved nyinstallasjon, utvidelse og endring av en installasjon
  • Hvilke krav gjelder for jordingsanlegget i IT- og TN-system
  • De viktigste endringene i NEK400:2022 

Mål for kurset 

Dette kurset vil gi deg en god forståelse for FEL og NEK 400 og vil lære deg hvordan regelverket kan benyttes.

Målgruppe

Kurset passer for alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som benytter NEK 400. Kurset passer også for leverandører, rådgivere og andre med interesse for fagområdet.

Foreleser 

Jørn Erik Andersen har mange års erfaring fra bransjen med både høy- og lavspenningsanlegg. Jørns bakgrunn strekker seg fra boligbygg og næringsbygg til industrielle anlegg, samt energiforsyning. Han har arbeidet med prosjektering, takst, kontroll- og opplæringsvirksomhet, og har opparbeidet seg meget gode pedagogiske teknikker for å lette forståelsen av tungt fagstoff. Jørn er medlem av standardiseringskomiteene NK 64 Lavspenningsanlegg, NK 219 Kompetanse til inspeksjonsorgan og NK 300 El- og ekom i samferdsel.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud