Courses

Kurs i installasjon av solenergisystemer med NEK 400-7-712 og NEK 446

Solcelleanlegg (solenergisystemer) er nytt for store deler av elektrobransjen i Norge. Fallgruvene er mange – og de kan være kostbare.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Jørn Erik Andersen
5 990,-

Ved installasjon av solenergisystemer har du ikke bare ansvaret for den elektriske installasjonen med kravene i NEK 400. Du må også forholde deg til tilleggskravene i NEK 446 og Byggteknisk forskrift (TEK). Når du leverer samsvarserklæring med nødvendig underlagsdokumentasjon etter ferdigstillelse, har du påtatt deg et overordnet ansvar for at alle krav er oppfylt, og dette skal også dokumenteres.

Kurset gir innføring i NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer og NEK 400 kapittel 7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer). NEK 446 er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer, hvor del 1 refereres til i NEK 400-7-712.

Les mer om NEK 446

På dette kurset går vi gjennom følgende:

  • Krav i NEK 400:2022-7-712 med praktiske eksempler
  • Erfaringer og funn fra tilsyn av solcelleinstallasjoner.
  • Krav til dokumentasjon og dukumentasjonsskjemaer utarbeidet av NELFO 
  • Kravene i NEK 446 del 1 – hvilke målinger skal utføres før anlegget overleveres kunden
  • Hva er IV-måling (solinnstråling) iht. NEK446, og hva kan målingene brukes til
  • Elektrotermografi av solcellepaneler iht. NEK 446
  • Periodisk verifikasjon, hva skal utføres og hvor ofte

Mål for kurset 

Målet for kurset er at du skal bli kjent med kravene i NEK 400 og NEK 446 til solcelleanlegg. Du får vite hva som skal leveres av dokumentasjon (risikovurdering, samsvarserklæring, sluttkontroll, målprotokoll, tegninger, brukerveiledninger etc.), samt kjennskap til de målingene som skal utføres, og målinger som det bør settes krav til.

Målgruppe 

Kurset er beregnet for montører, saksbehandlere, installatører, elkontrollører, rådgivere etc.

Foreleser 

Jørn Erik Andersen har mange års erfaring fra bransjen med både høy- og lavspenningsanlegg. Jørns bakgrunn strekker seg fra boligbygg og næringsbygg til industrielle anlegg, samt energiforsyning. Han har arbeidet med prosjektering, takst, kontroll- og opplæringsvirksomhet, og har opparbeidet seg meget gode pedagogiske teknikker for å lette forståelsen av tungt fagstoff. Jørn er medlem av standardiseringskomiteene NK 64 Lavspenningsanlegg, NK 219 Kompetanse til inspeksjonsorgan og NK 300 El- og ekom i samferdsel.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i installasjon av solenergisystemer med NEK 400-7-712 og NEK 446?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud