Kurs i effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser kan oppleves som omfattende og komplekst. Hvordan forbedre anskaffelsen og deltakelsen i konkurransen og unngå fallgruver underveis? Kurset gir deg grunnleggende kompetanse om anskaffelsesregelverket med fokus på forskrift om offentlig anskaffelser for klassisk sektor.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Kurset gir kunnskap om regler og praktiske erfaringer tilknyttet alle stadier av konkurransen, sett fra både oppdragsgivers og leverandørs side. Det gis tips om hvordan konkurransegrunnlaget bør utformes, og hvordan leverandørene kan øke vinnersjansen ved utforming av tilbud. Det blir også fokus på hva som kan gjøres for å redusere tvisterisikoen, unngå unødvendige klager, samt hvordan leverandørene kan ivareta sine rettigheter i konkurransen på en effektiv og god måte.

Kurset gir deg en innføring i regler og praktiske tips i tilknytning til:

 • Alle stegene i anskaffelsesprosessen
 • Utforming av konkurransegrunnlag/tilbud
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Avvisning
 • Evaluering/tildeling
 • Klage/innsyn
 • Avlysning/erstatning

Det deles erfaringer og gis praktiske tips til oppdragsgivere og leverandører tilknyttet alle stadier av konkurransen. Ved økt kunnskap om regelverket, kan oppdragsgiver legge til rette for gjennomføring av bedre anskaffelser, redusere risiko for feil, unødvendig tidsbruk og høye kostnader. Leverandørene på sin side, kan øke vinnersjansen og optimalisere ressursbruk ved deltakelse i offentlige tilbudskonkurranser.

Mål for kurset

Etter å ha gjennomført kurset vil du:

 • Ha nødvendige kunnskaper om ulike regler som gjelder for alle stadier av konkurransen
 • Ha kjennskap til hvordan konkurransegrunnlag og tilbud bør utformes, samt viktige fallgruver
 • Ha kjennskap til praktiske tips for å legge til rette for gode anskaffelser og deltakelse i konkurranser
 • Ha kunnskap om regler for evaluering, avvisning og tildeling, for å kunne redusere tvisterisiko og unødvendige klager
 • Ha kjennskap til regler for avlysning, erstatning og ivaretakelse av rettigheter i anskaffelsesprosessen
 • Være en bedre ressursperson i egen virksomhet for gjennomføring av anskaffelser

Målgruppe

Alle som har offentlige innkjøp som sitt arbeidsområde (helt eller delvis) og/eller rådgivningstjenester tilknyttet innkjøp:

 • Offentlig ansatte innkjøpere (prosjektledere, faste innkjøpere, internjurister og andre som gjør regelmessige innkjøp)
 • Rådgivere og andre som bistår og gjennomfører anskaffelser på vegne av det offentlige
 • Leverandører som deltar med tilbud i offentlige anskaffelser

Forkunnskap

Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra tilbudsinnhenting/deltakelse i konkurranse er en fordel.

Forelesere

Thomas Sando er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han har mange års erfaring med offentlige anskaffelser, og har lang erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører.

Cicilie Sørum Gregoire er senioradvokat i SANDS Advokatfirma DA og har til sammen 12 års erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser. Hun har jobbet med juridisk innkjøpsrådgivning for offentlig oppdragsgiver, og har i tillegg flere års erfaring med rådgivning som advokat.

Sando og Gregoire er erfarne og tydelige forelesere, og har alltid en praktisk og spisset tilnærming til temaet, slik at kursinnholdet treffer hele målgruppen på en god måte.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs