Courses

Kurs i byggherreforskriften

Kravene i byggherreforskriften er viktige i forbindelse med oppfølgingen av alle prosjekter innenfor bygge- og anleggsnæringen. Forskriften har en rekke krav til de ulike rollene, og grensesnittene mellom de ulike aktørene har stor betydning.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Trine Friberg
5 990,-

Følgende temaer er sentrale i kurset:

 • Når gjelder byggherreforskriften?
 • Forholdet til annen vernelovgivning
 • Oversikt over endringene av 1. januar 2021
 • De ulike rollene i byggherreforskriften
 • Pliktene til byggherren, byggherrens representant, koordinator, prosjekterende, arbeidsgiver og enmannsbedrifter
 • Kravene til konkurransegrunnlaget
 • SHA-planen og spesifikke tiltak
 • Koordinering i prosjekterings- og utførelsesfasen
 • Føring av oversiktslister og krav til HMS-kort
 • Straff
 • Rettssaker og annen praksis i tilknytning til byggherreforskriften

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal du fått ha solid kunnskap om kravene i byggherreforskriften, og således ha et best mulig grunnlag for å kunne oppfylle kravene i forskriften i gjennomføringen av ulike prosjekter.

Målgruppe

Kurset er relevant for byggherrer, entreprenører, byggeledere, rådgivere, arkitekter, koordinatorer og andre som skal oppfylle kravene i byggherreforskriften i ulike prosjekter.

Foreleser

Trine Friberg arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse gjennom mer enn 20 års erfaring fra disse rettsområdene. Innen offentlige anskaffelser bistår hun både på oppdragsgiver – og leverandørsiden, og innen alle bransjer. Bistanden omfatter kvalitetssikring, rådgivning, opplæring, klagebehandling og tvisteløsning både før, under og etter avholdt konkurranse, samt sakførsel for KOFA og domstolene. Innen entreprisrett bistår hun både byggherrer, entreprenører, prosjekterende og rådgivere i alle faser av en byggeprosess. Hun er en mye brukt foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett, og holder jevnlig åpne kurs og bedriftsinterne kurs.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i byggherreforskriften?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud