Kurs i Byggblankett 8447

Byggblankett 8447 er en nyutviklet interaktiv blankett som har som formål å sørge for at spørsmål som ofte oppstår i forbindelse med utbyggingsavtaler blir tydeliggjort og regulert på en hensiktsmessig måte. Dette halvdagskurset går gjennom blanketten «punkt for punkt» og vil være nyttig for blant annet kommuner og utbyggere i forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Følgende temaer er sentrale:

  • Kort om arbeidet med byggblankett 8447
  • Om utbyggingsavtaler
  • Rettslige rammer for utbyggingsavtaler
  • Innholdet i blanketten
  • Interaktiv utfylling av blanketten i praksis
  • Forslaget om «hensynssone med krav om grunneierfinansiering av infrastruktur» – hvilken betydning får dette for utbyggingsavtaler

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi deltakerne en forståelse av hvordan byggblankett 8447 kan benyttes som grunnlag for gode utbyggingsavtaler. Kurset vil være praktisk rettet med særlig fokus på hvilke alternativer blanketten gir og hvordan man går frem i utfyllingen av denne.

Målgruppe

Kurset er spesielt egnet for kommuner, eiendomsutviklere og entreprenører, samt rådgivere og prosjektledere i bygg- og anleggsbransjen som bistår i utbyggingsavtaler.

Foreleser

Karl Erik Bernt er advokat i SANDS Advokatfirma DA og har omfattende erfaring innenfor fast eiendom, eiendomsutvikling og transaksjoner. Han bistår med rådgivning på alle trinn i utvikling og forvaltning av eiendom, herunder regulering, utbyggingsavtaler, byggesak og kjøp og salg av eiendom. Karl Erik har inngående kunnskap om offentlige beslutningsprosesser og har bistått i en rekke regulerings- og klagesaker. Han har lang erfaring innenfor forvaltningsrett, husleierett og plan- og bygningsrett.

Som tidligere leder av eiendomsavdelingen i Bergen kommune har han vært involvert i en rekke komplekse utviklingsprosjekter og eiendomstransaksjoner. Han har også omfattende erfaring og kompetanse med kontraktsrett og forhandlinger - både nasjonalt og internasjonalt.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av byggblanketten på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs