Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-learning Practical Environmental Management based on NS-EN ISO14001:2015 E-læring
E-learning Occupational health and safety management systems based om NS-ISO 45001: 2018 E-læring
Digitalt kurs i NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag. 2021-09-29 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2021-09-29 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-10-06 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-10-07 Bergen
Digitalt kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2021-10-14 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-10-18 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-10-19 Digitalt kurs
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2021-10-19 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-10-20 Digitalt kurs
Course in NS 8405 and NS 8406 - Norwegian building and civil engineering contracts 2021-10-20 Digital course on Zoom
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2021-10-20 Fornebu (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-10-20 Fornebu
Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet 2021-10-21 Digitalt kurs
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2021-10-21 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-10-25 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-10-26 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-10-26 Digitalt kurs
Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts 2021-10-27 Digital course on Zoom
Digitalt kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-10-27 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2021-10-27 Digitalt kurs
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-10-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-10-28 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-11-02 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-11-03 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 2021-11-04 Digitalt kurs
Digitalt kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-11-09 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-11-09 Trondheim
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-11-09 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-11-10 Trondheim
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2021-11-11 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Offentlige anskaffelser 2021-11-16 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering 2021-11-18 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Samspillsentreprise 2021-11-23 Digitalt kurs
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2021-11-25 Fornebu
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14001 2021-11-30 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2022-01-11 Digitalt kurs
Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2022-01-13 Fornebu (Bærum)