Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø E-læring
E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-learning NS-EN ISO 14001:2015 Environmental management systems E-læring
E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems E-læring
E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet E-læring
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2022-08-17 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 2022-08-18 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2022-08-19 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2022-08-24 Digitalt kurs
Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2022-08-25 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2022-08-25 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2022-08-30 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 6450 og NS 6460 2022-08-31 Stavanger (Sola)
Kurs i NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel 2022-08-31 Fornebu
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2022-09-06 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2022-09-07 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2022-09-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2022-09-12 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2022-09-13 Bergen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2022-09-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2022-09-14 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3070 del 1 og 2 Samarbeid om fellesgrøfter, utforming og kostnadsfordeling 2022-09-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2022-09-21 Fornebu (Bærum)
Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise 2022-09-21 Fornebu (Bærum)
Course in NS 8405 and NS 8406 - Norwegian building and civil engineering contracts 2022-09-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø 2022-09-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten 2022-09-28 Fornebu (Bærum)
Kurs i hvordan samordne ledelsessystemer fra ISO med FNs bærekraftsmål 2022-09-29 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2022-10-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2022-10-18 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2022-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2022-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2022-10-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2022-10-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i Interne revisjoner 2022-10-25 Fornebu (Bærum)
Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts 2022-10-25 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2022-10-25 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2022-10-26 Fornebu (Bærum)
Granskning basert på NS-ISO 45001 2022-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2022-11-02 Fornebu (Bærum)