Universell utforming av varer og tjenester

NS-EN 17161 er den første felles europeiske overordnede standarden for universell utforming som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester.

Samtidig som samfunnet i økende grad bygger på automatisk leveranse av varer og tjenester, kan ulike barrierer hindre at enkeltpersoner får benyttet seg av disse produktene. Det kan skyldes at de for eksempel er for kompliserte, krever en viss forkunnskap eller kjennskap til teknologi. Behovet for å fjerne barrierer krever universell utforming og valg av løsninger som gir likeverdig tilgang til varene og tjenestene.

Felles europeisk standard på norsk

Standarden, NS-EN 17161 Universell utforming – Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester – Utvide brukergruppen, ble utgitt i 2019. Den finnes både på engelsk og norsk.

Standarden angir krav som gjør en organisasjon i stand til å utforme, utvikle og levere varer og tjenester slik at de blir universelt utformet og kan forstås og brukes av en bredest mulig brukergruppe, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Standarden gir også krav og anbefalinger for å gjøre en organisasjon i stand til å utvide kundegruppen ved å identifisere de ulike behovene, egenskapene, funksjonsevnene og ønskene, ved å involvere brukere direkte eller indirekte, og ved å bruke kunnskap om universell utforming i prosedyrer og prosesser.

Still krav ved innkjøp

Det er viktig at innkjøpere av varer og tjenester stiller krav om at utviklere, designere og produsenter tar hensyn til forbrukernes ulike funksjonsnivåer når de utformer og planlegger sitt produkttilbud. Universell utforming og likeverdig tilgang bør vektlegges på linje med andre kriterier, som for eksempel pris. Det kan gis rom for at tilbyderne viser kreativitet for å sikre at varen eller tjenesten er brukbar for så mange forbrukere som mulig.

NS-EN 17161 kan gi en vinn-vinn-situasjon ved alt flere kan ta i bruk varer og tjenester som produseres dvs. at produsenten kan få utvidet kundegrunnlag, samtidig som produktene blir mer brukervennlig for brukeren.

Se også Norsk Standard for universell utforming av tjenester NS 11030

NS-EN 17161

Se alle produkter