Sveising

Sveising er et viktig fagområde for sammenføyning som berører mange bransjer som petroleumsvirksomheten, industrien, verkstedindustrien og byggebransjen. De mest benyttede metodene er lysbuesveising og gassveising, men også motstandssveising. Mer spesielle metoder som eksempelvis elektronstrålesveising, lasersveising, boltsveising og friksjonssveising blir også brukt i en viss utstrekning.

En anleggsarbeider som sveiser
Foto:

Fagområdet sveising omfatter sammenføyning av deler av metalliske materialer der forbindelsen blir så homogen som mulig. Det omfatter også ikke-destruktiv prøving ("Non Destructive Testing" - NDT) av sveiseforbindelser.

Betydelig mengde standarder

Området omfatter en betydelig mengde standarder og har i lengre tid vært i en fase der de nasjonalt utviklede standardene fases ut og erstattes med europeiske standarder som fastsettes som nasjonale standarder (NS-EN).

Tendensen de senere årene er at den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utvikler de sveisetekniske standardene som deretter fastsettes som europeiske standarder (EN-ISO). Vanligvis fastsettes standardene uten endringer. Alle europeiske land som er medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, er forpliktet til å fastsette standardene som nasjonale standarder (NS-EN ISO).

Norge følger i særlig grad opp arbeidet i ISO/TC 44/SC 10 Welding and allied processes - Unification of requirements in the field of metal welding og ISO/TC 44/SC 11 Welding and allied processes - Qualification requirements for welding and allied process personnel.

 

 

Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og polypropylen (PP)

Se alle produkter

Anbefalinger for sveising av metalliske materialer

Se alle produkter

Sveising av armeringsstål

Se alle produkter

Sveiseteknisk personell

Se alle produkter