Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer – ISO 3834

NS-EN ISO 3834-serien består av fem deler og setter krav til kvalitetskontroll for sveising av metalliske materialer for å sikre at tilvirkningsprosessene er gjennomført på en effektiv måte og at nødvendig kontroll er utført i alle stegene.

Smeltesveising av metalliske materialer
Foto: iStock

Tidlig kontroll er viktig

For å få feilfrie produkter og tjenester er det viktig å gjennomføre kontroll tidlig i prosjekteringen, under materialvalg, tilvirkning og påfølgende inspeksjon. NS-EN ISO 3834-serien identifiserer tiltak som kan brukes i forskjellige situasjoner under tilvirkningsprosessen.

Bruk av standardene kan redusere dokumentasjon i prosjekter som spesifiserer krav til kontroll av sveisekvalitet når både kunde og leverandør forholder seg til samme krav og samme regelverk.

Standardserien består av følgende deler:

  • NS-EN ISO 3834-1 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 1: Retningslinjer for valg av aktuelt nivå av kvalitetskrav
  • NS-EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 2: Omfattende kvalitetskrav
  • NS-EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 3: Standard kvalitetskrav
  • NS-EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 4: Elementære kvalitetskrav
  • NS-EN ISO 3834-5 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 5: Dokumenter som det er nødvendig å være i samsvar med for at kvalitetskravene i ISO 3834-2, ISO 3834-3 og ISO 3834-4 kan hevdes å være oppfylt

2021-versjonen av del 2 til 5 er oversatt til norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter