Godkjenning av sveisere – ISO 9606

NS-EN ISO 9606 Godkjenning av sveisere - Smeltesveising, er ryggraden i kvalifiseringsordningen for smeltesveising. Dette er en standardserie som består av 5 deler som fastsetter viktige krav, gyldighetsområder, prøvingsbetingelser, godkjenningskriterier og dokumentasjon for sveiserens godkjenningsprøving.

NS-EN ISO 9606 består av følgende deler:

  • Del 1: Stål
  • Del 2: Aluminium and aluminiumlegeringer
  • Del 3: Kobber og kobberlegeringer
  • Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
  • Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer

Sveiserens evne til å følge muntlige eller skriftlige instruksjoner og verifisering av en persons faglige dyktighet er viktige faktorer for å sikre av kvaliteten på det sveiste produktet. Prøvingen av sveiserens faglige dyktighet i samsvar med denne standardserien er avhengig av sveiseteknikkene og forholdene, der ensartede regler følges, og der standard prøvestykker brukes.

Del 1: Stål

NS-EN ISO 9606-1 angir kravene for godkjenningsprøving av sveisere for smeltesveising av stål.

Den gir et sett med tekniske regler for en systematisk godkjenningsprøving av sveiseren og er grunnlaget for at slike kvalifikasjoner blir akseptert uavhengig av type produkt, sted og eksaminator eller godkjenningsorgan.
Ved godkjenning av sveisere blir det fokusert på at sveiseren kan føre en elektrodeholder, sveisepistol eller sveisebrenner manuelt, og dermed kan produsere en sveis med en akseptabel kvalitet.

NS-EN ISO 9606-1 gir et sett med tekniske regler for en systematisk godkjenningsprøving av sveiseren og grunnlaget for at slike kvalifikasjoner blir akseptert, uavhengig av type produkt, sted og eksaminator eller godkjenningsorgan. Ved godkjenning av sveisere blir det fokusert på at sveiseren kan føre en elektrodeholder, sveisepistol eller sveisebrenner manuelt, og dermed kan produsere en sveis med en akseptabel kvalitet.

I tillegg til de tekniske kravene inneholder NS-EN ISO 9606-1 bestemmelse knyttet til første gangs godkjenning av en sveiser, hvordan godkjenningen kan vedlikeholdes og forlenges. Det stilles også krav til hvilken informasjon sertifikatet skal gi.

Sveisemetodene som det er referert til i NS-EN ISO 9606-1, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifisert som manuell sveising eller delvis mekanisert sveising.

Del 2: Aluminium and aluminiumlegeringer

NS-EN ISO 9606-2 definerer kravene for godkjenning av sveisere for smeltesveising av aluminium og aluminiumlegeringer.

Standarden gir et sett av tekniske regler for en systematisk godkjenning av sveisere som er uavhengig av produkttypen, sted og eksaminator/sertifiseringsorgan.

Ved godkjenning av sveisere blir det fokusert på at sveiseren kan føre en sveisepistol manuelt, og dermed kan produsere en sveis med akseptabel kvalitet.

Sveisemetodene som det er referert til i dette dokumentet, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifisert som manuell sveising eller delvis mekanisert sveising. Den omfatter ikke fullmekaniserte og automatiske sveisemetoder (se NS-EN 1418 eller ISO 14732).

Del 3: Kobber og kobberlegeringer

NS-EN ISO 9606-3 gjelder for godkjenning av sveisere for smeltesveising av kobber.

Standarden er tenkt å gi grunnlag for gjensidig anerkjennelse av sertifiseringsorganers godkjenning av sveiserens kompetanse på ulike anvendelsesområder.

Denne gjelder når godkjenningsprøving av sveiseren forlanges av kjøper, myndigheter eller andre organisasjoner.

Sveisemetodene som det er referert til i denne standarden, omfatter de smeltesveisemetoder som er klassifisert som manuell eller delvis mekanisert sveising. Den omfatter ikke fullmekaniserte og automatiske sveisemetoder (se 5.2).

Del 4: Nikkel og nikkellegeringer

NS-EN ISO 9606-4 gjelder for godkjenning av sveisere for smeltesveising av nikkel.

Standarden er tenkt å gi grunnlag for gjensidig anerkjennelse av sertifiseringsorganers godkjenning av sveiseres kompetanse på ulike anvendelsesområder.

Den gjelder når godkjenningsprøving av sveiseren forlanges av kjøper, myndigheter eller andre organisasjoner.

Sveisemetodene som det er referert til i denne standarden, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifisert som manuell eller delvis mekanisert sveising. Den omfatter ikke fullmekaniserte og automatiske sveisemetoder.

Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer

NS-EN ISO 9606-5 gjelder for godkjenning av sveisere for smeltesveising av titan og zirkonium.
Denne standarden er tenkt å gi grunnlag for gjensidig anerkjennelse av sertifiseringsorganers godkjenning av sveiserens kompetanse på ulike anvendelsesområder.

Prøvinger vil bli gjennomført i samsvar med denne standarden dersom ikke strengere prøvinger er spesifisert i den aktuelle utførelsesstandarden når disse anvendes.

Den gjelder når godkjenningsprøving av sveiseren forlanges av kjøper, myndigheter eller andreorganisasjoner.

Relevante standarder

Se alle produkter