NHS C19015: Smittevernveiledning for studioer som tilbyr nærværspraksis