Standardsamling for samfunnssikkerhet

Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen. Med standardene i ISO 22300-serien får du et grunnlag for bedre sikkerhet og resiliens.

Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til varer, tjenester og prosesser innenfor området samfunnssikkerhet.

Standardsamlingen for samfunnssikkerhet inneholder 4 aktuelle standarder:

NS-ISO 22300 Sikkerhet og resiliens - Terminologi

Skal sikre at alle organisasjoner bruker de samme ordene og definisjonene når de snakker om samfunnssikkerhet.

NS-ISO 22301 Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav

Spesifiserer kravene for å planlegge, etablere, implementere, operere, overvåke, revidere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et dokumentert styringssystem for å forberede, respondere og opprette en normalsituasjon etter et avbrudd.

NS-ISO 22320 Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

Beskriver minimumskrav til en effektiv hendelsesrespons etter ledelse og kontroll, operasjonell informasjon, koordinering og samarbeid innen en organisasjon som skal respondere på en hendelse.

SN-ISO/TR 22312 Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

Gir en oversikt over hvilke tilgjengelige teknologier som kan være relevante å standardisere i fremtiden.

Videointervjuer om samfunnssikkerhet

Se vårt videointervju med Eelco Dykstra om samfunnssikkerhet (på engelsk)

Gå til vår spilleliste på YouTube for å se oversikten over flere videointervjuer om samfunnssikkerhet

Les mer om samfunnssikkerhet

Se alle produkter