Standardsamling for samfunnssikkerhet

Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen. Med standardene i ISO 22300-serien får du et grunnlag for bedre sikkerhet og resiliens.

Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til varer, tjenester og prosesser innenfor området samfunnssikkerhet.

Standardsamlingen for samfunnssikkerhet inneholder 4 aktuelle standarder:

NS-ISO 22300 Sikkerhet og resiliens - Terminologi

Skal sikre at alle organisasjoner bruker de samme ordene og definisjonene når de snakker om samfunnssikkerhet.

NS-ISO 22301 Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav

Spesifiserer kravene for å planlegge, etablere, implementere, operere, overvåke, revidere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et dokumentert styringssystem for å forberede, respondere og opprette en normalsituasjon etter et avbrudd.

NS-ISO 22320 Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

Beskriver minimumskrav til en effektiv hendelsesrespons etter ledelse og kontroll, operasjonell informasjon, koordinering og samarbeid innen en organisasjon som skal respondere på en hendelse.

SN-ISO/TR 22312 Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

Gir en oversikt over hvilke tilgjengelige teknologier som kan være relevante å standardisere i fremtiden.

Språk på nettbasert standardsamling

Har du et Basic-abonnement, får du standardene kun på det språket valgt som hovedspråk i abonnementet. Finnes ikke en standard på det språket du har valgt som hovedspråk, får du standarden på det språket den er tilgengelig i (hovedsaklig norsk eller engelsk). Eksempel: Har du norsk som hovedspråk og en av standardene ikke finnes på norsk, får du den engelske versjonen istedet.

Abonnementene Plus, Pro og Software støtter multispråk som betyr at du får begge språkversjoner en standard er tilgjengelig som.

Les mer om tjenestenivå for abonnement

Videointervjuer om samfunnssikkerhet

Se vårt videointervju med Eelco Dykstra om samfunnssikkerhet (på engelsk)

Gå til vår spilleliste på YouTube for å se oversikten over flere videointervjuer om samfunnssikkerhet

Les mer om samfunnssikkerhet

Standardsamling

Se alle produkter