Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom – NS 5834

NS 5834 gir anbefalinger om hvordan virksomheter som har behov for å beskytte bygg, anlegg og eiendom mot tilsiktede uønskede handlinger kan planlegge sikringstiltak på en effektiv måte for å nå definerte sikringsmål.

Standarden tar for seg sikringsrisikoanalyse som er en del av sikringsrisikostyringen, som er beskrevet i NS 5831.

NS 5834 retter seg mot fagområdet som i henhold til NS 5830 omtales som sikring. Dette fagområdet har også en standard for risikohåndtering, NS 5831, og en for risikoanalyse, NS 5834.

Integrert del av byggeprosessen

NS 5834 viser hvordan man kan utføre planlegging av sikringstiltak som en integrert del av hele byggeprosessen. Standarden definerer og anbefaler også forskjellige typer kompetanse som bør involveres i å levere de forskjellige sikringstiltakene. Ved å bruke metodikken beskrevet i standarden vil sikringstiltakene kunne bli mest mulig hensiktsmessige og effektive, og samtidig vil man kunne gjennomføre dem med optimal kostnad og minst mulig sjenanse for brukere og andre berørte parter.

NS 5834 kan benyttes av alle virksomheter som har behov for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger, det vil si praktisk talt av alle som eier eller planlegger å anskaffe en bygning, anlegg eller annet eiendom eller beskytte et eksisterende objekt.

Oversatt til engelsk

På grunn av stor interesse for NS 5834:2016 fra utlandet har standarden også blitt oversatt til engelsk.

Relevante standarder

Se alle produkter