Veiledning for å forbedre samfunnsansvaret i næringsmiddelkjeden

Denne veiledningen i bruk av ISO 26000 i næringsmiddelkjeden, gir retningslinjer for hvordan en organisasjon i næringsmiddelkjeden kan bidra til bærekraftig utvikling samtidig som man tar hensyn til lover, forskrifter og interessenters forventninger.

En som kjøper et eple
Foto: Pixabay

Mat- og landbrukssektoren har en stor rolle å spille i bærekraftig utvikling i verden enten det gjelder å utrydde sult, bekjempe overvekt eller å beskytte naturressursene våre. ISO 26000 for samfunnsansvar er et internasjonalt referansedokument og ISOs flaggskipstandard for samfunnsansvar. Den gir navigasjon for beste praksis slik at organisasjoner lettere kan operere på en etisk måte som bidrar direkte til en bærekraftig utvikling. Den Tekniske Spesifikasjonen, SN-ISO/TS 26030 Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden, tilbyr næringsmiddelkjeden en sektorspesifikk veiledning for implementering av samfunnsansvar med ISO 26000.

Bidrar til FNs bærekraftsmål

ISO/TS 26030 vil hjelpe organisasjoner som for eksempel matbedrifter, gårder, prosessindustri og detaljister, uavhengig av størrelse og beliggenhet, med å utvikle en liste over aktiviteter som vil gjøre dem mer samfunnsansvarlige. Sandrine Espeillac, leder av ISO tekniske komité som utviklet veiledningen, sier at økende etterspørsel fra forbrukere etter bærekraftig og samfunnsansvarlig praksis på hvert trinn i næringsmiddelkjeden skaper et reelt behov for internasjonalt avtalte systemer og prosesser.

– Mat- og landbrukssektoren har en betydelig innflytelse på vår verden og vårt velvære, sier Espeillac.

– Bruk av ISO/TS 26030 vil derfor ikke bare bidra til å forbedre samfunnsansvaret og bærekraften i matindustrien, men ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet. Det hjelper også organisasjoner å bidra til mange av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Dette forsterkes av FNs mat- og landbruksorganisasjons (FAO) deltakelse i utviklingen av denne veiledningen.

I tillegg vil denne tekniske spesifikasjonen bidra til å harmonisere de forskjellige tilnærmingene til bærekraft i sektoren på internasjonalt nivå, og også gi brukerne av den et konkurransefortrinn.

ISO 26000 – verdens viktigste standard

Utviklingen av ISO 26000 (eller NS-EN ISO 26000 som betegnelse er i Norge) er det største ISO-prosjektet noensinne. Den internasjonale standarden ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar er en harmonisert og relevant veiledning for alle typer organisasjoner i privat og offentlig sektor. Innholdet er basert på internasjonal enighet mellom ekspertrepresentanter fra de viktigste interessentene, og oppsummerer beste praksis for samfunnsansvar fra hele verden.

Les mer om ISO 26000

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet ISO 22000

ISO 22000 angir krav til hvordan er ledelsessystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren. Alle krav i dette dokumentet er generiske og beregnet på å brukes av alle organisasjoner i næringsmiddelkjeden, uansett størrelse og kompleksitet.

Les mer om ISO 22000

Relevante standarder

Se alle produkter