Tilleggsfil til NS 3451:2009

Til NS 3451:2009 ble det i 2019 laget en tospråklig bygningsdelstabell.

Det tekniske innholdet i den tospråklige bygningsdelstabellen i A.2 er tilgjengelig som en xml-basert database. For å få tilgang til dette tilleggsproduktet til NS 3451 må man ha en avtale om utvidet tilgang til bruk av innhold i standarder. 

Ønsker du å få utvidet tilgang til innholdet i NS 3451? Ta kontakt med oss på 67 83 87 00 eller per e-post salg@standard.no.

(Denne tospråklige bygningsdelstabellen er ikke utabeidet til å gjelde for NS 3451:2022.)