Bygningsdelstabell – NS 3451

NS 3451 er en standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge. Den fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende uteområder.

Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Den kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget.

Standarden benyttes ofte i forbindelse med NS 3420, NS 3450, NS 3459 og BIM. NS 3451 benyttes i svært stort omfang i byggenæringen uten egentlig å vite om det.

NS 3451 inngår som standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge. Det er planlagt at et samlet klassifikasjonssystem skal bestå av følgene deler (publiserte deler med årstall i parentes):

 • NS 3451 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder (2022)
 • NS 3457-1 Metoder og prinsipper for organisering av informasjon
 • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
 • NS 3457-3 Bygningstyper (2013)
 • NS 3457-4 Romfunksjoner (2015)
 • NS 3457-6 Sonetyper (2022)
 • NS 3457-7 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (2021)
 • NS 3457-8 Komponenttyper (2021)
 • NS 3457-9 Fysisk merking (2021)
 • NS-ISO 81346-12 Klassifikasjon av anlegg (2018)

I tillegg er det utgitt en veiledning: P-811 Veiledning til NS 3457-7:2021 – Bruk av TFM-systemet, med systemkoder (2021).

Revidert utgave i 2022

NS 3451:2022 erstatter NS 3451:2009+A1:2019. I 2022-utgaven har det blitt tilført en tabell for systemer. Dette er gjort for å være tydelig på når kodene skal brukes for beskrivelse av bygningsdeler og når kodene skal brukes for beskrivelse av systemer. Koder fra tidligere versjoner av NS 3451 er i hovedsak bevart, men det har blitt tilføyd 14 nye koder for bygningsdeler og 208 koder for systemer.

NS 3451:2022 er tilpasset klassifikasjon i henhold til NS 3457-serien. Det vil si at det er mulig å identifisere og gjenfinne informasjon med koder fra følgende standarder:

 • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
 • NS 3457-3 Bygningstyper
 • NS 3451 Bygningsdeler og systemkoder
 • NS 3457-8 Komponentkoder

Les mer om NS 3457-serien Klassifikasjon av byggverk

Tillegg A som inneholdt en tospråklig bygningsdelstabell, er tatt ut. Det planlegges å gi ut en egen standard med engelsk oversettelse.

I tillegg er tittelen på standarden endret fra Bygningsdelstabell til Bygningsdelstabell og systemkodetabell forbygninger og tilhørende uteområder, og skyldes endringene som er gjort i 2022-utgaven.

Har du spørsmål knyttet til standardenes innhold og bruk, eller vil du delta i revisjonsarbeidet, kan du kontakte Merete Fadler eller Stefan Bæk Jensen i Standard Norge.

Relevante standarder

Se alle produkter