Hvordan skaffe seg NS 3420

Du kan kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag.

Abonnement

Vi tilbyr flere typer abonnementnivåer. Inngår du en abonnementsavtale med oss får du og dinvirksomhet en enkel nettbasert tilgang til standarder, og du er garantert å alltid ha siste utgave av standardene.

Les mer om abonnement

NS 3420 Databaseversjon

Databaseversjonene kan brukes sammen med programvare for å utarbeide blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og oppfølging av byggesaker

Les mer om NS 3420 programvare og leverandører av disse her

Hva er NS 3420?

NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

Hvordan brukes NS 3420?

NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Kurs i NS 3420

Vi tilbyr flere kurs innenfor NS 3420. Kursoversikten oppdateres jevnlig.

Se oversikt over tilgjengelige kurs på våre kurssider.

NS 3420 fagsider

For faglig stoff om NS 3420 gå til våre fagsider.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Bli tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og lær hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Få en innføring i NS 3420 med fokus på de juridiske forholdene ved standarden. Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Les mer og meld deg på