Referansestandarder

I NS 3420 er det tilrettelagt slik at det skal være enklere å finne fram til krav gitt i henhold til andre europeiske og internasjonale standarder (normative referanser).

Det kommer stadig nye standarder og det foregår kontinuerlig revisjon av eksisterende standarder både internasjonalt og nasjonalt. Å holde dette a jour er en viktig del av Standard Norges arbeidet med vedlikehold av NS 3420 beskrivelsestekstene slik at gjeldende krav blir ivaretatt og referert til i standarden. Et eksempel på dette er NS 3420-L hvor hovedgrunnen for revisjon var at det kom ny utførelsesstandard for betong hvor den nasjonale standarden (NS 3465) ble erstattet av en europeisk (NS-EN 13670+NA).

I NS 3420 finner du mange krav og bestemmelser gitt i henhold til andre standarder.

NS 3420-databasen er tilrettelagt for oppslag i referansestandarder til den enkelte fagdel av NS 3420. I utgitte reviderte standarder fra de senere år vil du finne link bak normative referanser.

Vi har laget en egen oversikt som vises alle gjeldende referansestandarder i NS 3420. De er sortert etter fagdel og ved å klikke på tilhørende produktinfo-lenke vil du finne mer produktinformasjon.